Dezinficirati vodu znači ukloniti bakterije iz vode koje mogu biti jako štetne pa i opasne po zdravlje ljudi. Bunari, čatrnje i bušotine kao izvorišta vode koje ljudi koriste, u većini slučajeva imaju prekomjerne koncetracije bakterija u vodi. Takvu vodu je potrebno dezinficirati a to se radi na najpouzdaniji poznati način, UV lampama. Ovisno o potrebnoj količini vode, postoje i odgovarajuće lampe. U lampi se u biti nalazi UV sijalica koja se mijenja jednom godišnje. UV lampe obično se kombiniraju sa mehaničkim filterima kako bi voda bila još bolje i sigurnije tretirana. 

UV lampa za dezinfekciju vode 1200 AL

Dezinfekcija vode

Najučinkovitiji način uništenja bakterija, virusa u vodi i sprečavanje mogućih bolesti je dezinfekcija vode pomoću UV (ultraljubičastog) svjetla. UV lampa za dezinfekciju vode 1200 AL ugrađuje se na glavni dovod vode i ima namjenu da dezinficira vodu u kućanstvima, vikendicama, i sl. stambenim prostorima gdje je potrebna dezinfekcija vode. UV zrake trajno uništavaju štetne mikroorganizme u vodi bez štetnih kemijskih nusprodukata.

Saznaj više

UV LAMPA 2800 AL

Dezinfekcija vode

Najučinkovitiji način uništenja bakterija, virusa u vodi i sprečavanje mogućih bolesti je dezinfekcija vode pomoću UV (ultraljubičastog) svjetla. UV lampa za dezinfekciju vode 1200 AL ugrađuje se na glavni dovod vode i ima namjenu da dezinficira vodu u kućanstvima, vikendicama, i sl. stambenim prostorima gdje je potrebna dezinfekcija vode. UV zrake trajno uništavaju štetne mikroorganizme u vodi bez štetnih kemijskih nusprodukata.

Saznaj više