Kako izmjeriti potrošnju vode?

Kako izmjeriti potrošnju vode na tušu ili slavini pomoću kuhinjske mjerne posude i pritom saznati koliko možete uštedjeti?

(potrebna oprema: kuhinjska posuda za mjerenje i kalkulator)

Postupak: 

Uzmite kuhinjsku posudu za mjerenje i pustite vodu da teče u nju 6 sekundi.
Ako Vam npr. nakon 6 sekundi na skali pokaže 1,1 litar u minuti, dobiveno pomnožite sa 10, to znači da Vam je potrošnja 11 litara u minuti. To Vam je isto kao da pustite vodu 60 sekundi u veliku posudu, samo što u manjoj posudi umnožite rezultat sa 10.

Ako Vam je skala na posudi slučajno iskazana u mililitrima, onda uradite isti postupak, samo što rezultat podjelite sa 100.

Opisani postupak možete vidjeti u sljedećem videu:


PRIMJER: Nakon mjerenja od 6 sek. voda na skali posude dosegne nivo od 1,25 litara. Taj broj množite sa 10 (deset) i dobijete rezultat 12,5 (1,25 x 10 = 12,5).

Vaša stvarna potrošnja iznosi 12,5 litara u minuti.

KAKO? Ako pustite vodu 60 sekundi u veliku posudu, istočiti ćete stvarnih 12,5 litara. S obzirom da iz praktičnih razloga mjerite u manjoj posudi, dobiveni rezultat množite s 10.

Dalje, rezultat množite s brojem minuta koliko se slavina ili tuš dnevno koristi, pa s brojem apartmana ili soba koje imate, zatim s brojem osoba koji u njima borave, te s brojem dana koliko su sobe zauzete.

Primjer: 12,5 lit. x 4 min. dnevno x 6 apartmana x 2 osobe x 90 dana = 54.000 lit. vode ili 54m3 . To je cca. 0,6m3 svaki dan, koje pomnožite s cijenom vode i imate rezultat potrošnje koji je minimalni i realan za ovaj primjer.

Trošak drastično raste: ako je veći protok vode, ako gosti koriste tuš i slavinu duže od minimalnih 4 min., ako je veći broj soba, ako je veća popunjenost soba i ako je skuplja cijena vode.

Pri tome nigdje niste računali energiju. Kao i Vi, gosti se rijetko tuširaju hladnom vodom. Topla voda kroz potrošnju energije košta 2-4 puta skuplje od hladne. Bez obzira koji rezultat dobijete, ako nas pozovete potrošnju vode na Vašem računu možete smanjiti za minimum 50-70%. Proporcionalno trošku vode smanjiti će se i cijena energenta, a povrat investicije, po našem 30-godišnjem iskustvu je skoro u pravilu unutar jedne godine ili sezone.

Ako nas ne pozovete, nastavljate plaćati po gornjem obračunu, i bespotrebno rasipati novac.

 

Kako izmjeriti potrošnju vode na tušu ili slavini pomoću  mjerne vrećice i pritom saznati koliko možete uštedjeti?

(potrebna oprema:  mjerna vrećica)

Postupak: 

U  vrećicu za mjerenje pustite vodu iz tuša ili slavine da teče 10 sekundi. Zatim mjernu vrećicu uhvatite za vrhove te očitejte sa skale dobiveni rezultat. Rezultat je stvarna potrošnja vode u jednoj minuti.

Opisani postupak možete vidjeti u sljedećem videu: