Podrška korisnicima

Konvektori

Zrak, pri kontaktu sa električnim grijačem, se zagrijava i postaje lakši: uzdiže se. Ova pojava ima za posljedicu kruženje zraka što omogućava brzo grijanje. Električni konvektori Atlantic rade na taj princip. Kvaliteta njihovog rada ogleda se u izuzetno osjetljivom termostatu, koji registrira promjenu temperature od 0,1OC. Termostat se nalazi u gornjem desnom kutu konvektora, i povezan je s termo sondom na dnu uređaja. Centralni dio termostata je mikroprocesor, koji putem sonde provjerava temperaturu u prostoru svakih 40 sec., i na taj način dodatno smanjiva gubitke i doprinosi nižoj potrošnji. 

Isijavanje topline je točno prilagođeno potrebama, i vodi se računa o dovodu topline uz izuzetno nisku potrošnju kombiniranu sa dizajnom koji se uklapa u svaki prostor.

Radijatori

Radijatori su uređaji koji isijavaju ugodnu toplinu po cijeloj prostoriji, efektom Sunčeve toplote. Grijači koji isijavaju toplinu pružaju konvekciji strujanje topline slično onome koje se razvija od Sunca. Ovakvo toplinsko isijavanje se pruža u pravoj liniji i omogućava izravno grijanje namještaja, pregrada, ili osoba koje borave u prostoriji, sto pruža veliki osjećaj ugodnosti. Atlantic panoi koji isijavaju koriste isti princip da vam također priušte tu izvrsnu ugodnost. Mala je razlika u temperaturi između poda i stropa, i to je glavni razlog zašto ovi uređaji odlično odgovaraju prostorijama u kojima boravimo i u prostorijama sa velikim stropovima. Reagiraju veoma brzo i učinkovito na svaku promjenu temperature i omogućavaju optimalno korištenje energije.

Inovativne tehnologije

Numerički termostat olakšava svakodnevnicu čineći korak naprijed prema domotiku. Veoma precizan do u 1/10 em , omogućava kontrolu amplitude i jamči stabilnost temperature izbjegavajući svaki slučaj promjene. Zahvaljujući Numeričkom programiranju je mnogo učinkovitije i samim tim jeftinije.

Pored kvaliteta Numeričkog, Mulitarifni Numericki termostat sadrži 6 naredbi kako bi se prilagodio bilo kojoj tarifnoj opciji dostavljača energije.

  • Comfort : Poželjna temperatura za vrijeme boravka u prostorijama za jedan izrazito ugodan ambijent.
  • Comfort umanjena za 1°C: omogućuje smanjenje od 1°C od temperature "Comfort"
  • Comfort umanjena za 2°C: omogućuje smanjenje od 2°C od temperature "Comfort"
  • ECO: Omogućuje smanjenje temperature na nivo "štednja" ("économique") za vrijeme dok nismo u određenim prostorijama ili navečer. Ovo smanjenje je podešeno na otprilike 3,5°C (2°C za Domocâble) ; podešava se na aparatima tipa "pass program".
  • Hors-gel: Omogućuje očuvanje temperature na otprilike 7°C za vrijeme duže odsutnosti
  • Arret (Stop): Omogućuje gašenje na daljinu ili pražnjenje uređaja

Inteligencija i preciznost numeričkog podešavanja postoji zahvaljujući mikroprocesoru koji se nalazi u svakom termostatu.

Dokumenti za preuzimanje: